Thursday, April 3, 2014

¿Están los animales dando aviso de que Yellowstone está a punto de estallar?

 
Video de Youtube titulado:

ALERT! Yellowstone Buffalo Running for Their Lives! 
Video titulado:
Yellowstone Caldera : The Biggest Volcanic Eruption Ever Awaits